Homofilt samliv

12. jan 2016 Bernadette Brotten og William Loader har fremsatt sterke beviser på at homofilt samliv var godt kjent i antikken. Aristopahnes tale i, "Plato's Symposium er et eksempel". Anbefalte bøker: William Loader Sexuality in the New Testament (2010) eller hans større bok, The New Testament on Sexuality (2012). u jeg vil ha kjæresten Til tross for en ganske merkbar motstand mot den nye ekteskapsloven som vil likestille heterofilt og homofilt samliv, er det en bred folkelig og politisk støtte for den nye ordningen. Dette demonstrerer at respekten for individets menneskeverd og toleransen for mangfoldet nå er etablerte verdier i den norske befolkningen. sjekk pris på forsikring Kortreiste lesetips single damer sogn og fjordane 30. mai 2011 Det var ganske forutsigbart at dekanus ved Teologisk Fakultet i Oslo, Trygve Wyller, er glad for en større åpning for homofilt samliv på MF – som Vårt Land melder i dag. Wyller forventer også (eller håper, vil jeg tro) at MF skal gjøre et formelt vedtak om at de åpner for homofilt samliv. Men her er jeg ganske Nordahl, Kristine. Uten endring i troen ville kirken støttet slaveriet, avvist demokratiet, forsvart dødsstraff, kritisert menneskerettigheter, nektet kvinner fremtredende posisjoner – og vært klart negativ til homofilt samliv. I spenningen mellom det faste og uforanderlige er kirken akkurat nå i en endringsprosess i synet på homofilt 

Intellektuell frihet er frihet til å mene og uttrykke mot 'the establishment'.. Tag: homofilt samliv. Kirkens holdning til samkjønnet ekteskap del I · n-erland-lund--ekteskap-i-kirkelig-sammenheng/. Kontakt. Asbjørn Erland Lund Kroksteinaasen 31. Lillesand 4790. © 2014 Alle 

Historie - Åpen Kirkegruppe8. aug 2017 Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne? 3. nov 2008 2. Litt historikk: • 1985: Sosialkomiteen ba Regjeringen utrede homofilt samliv, Hustandsfellesskapsutvalget ble nedsatt. • 1987: Utvalget leverte sin innstilling, ba om at en så særlig på lovregulering av homofilt samliv. • 1989: Regjeringen foreslår lovregulering av homofilt samliv som et mulig svar på hiv-. Jeg kan ikke tenke meg at det er noe galt med å leve i homofilt samliv

22. jun 2016 Men likevel må det absolutt fremdeles være lov å mene at religionen min sier at homofilt samliv og andre ting er feil, sier Basim Ghozlan, leder for Det islamske forbundet og tidligere styremedlem i Islamsk råd Norge. Ghozlan mener det i utgangspunktet er feil å si at angrepet i Orlando hadde med noe med Hva slags begrunnelse kan vi gi i kristen etikk for det standpunkt vi inntar i forhold til vurderingen av homofilt samliv? Det har vært det sentrale spørsmål for meg i forbindelse med de siste årenes homofilidebatt. Det er minst tre grunner til at dette spørsmålet har opptatt meg: for det første har den måten saken har vært  Homofilt samliv er ikke tillatt i islam. admin 22. mars 2013. Del artikkel: Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Google+ Email this to someone Print this page. ForrigeSigur Rós til Oslo · NesteSkeiv på lørdag  Hei. Jeg er en gutt på 19 som har funnet kjærligheten hos en gutt på min egen alder. Vi har et veldig godt forhold sammen, og er åpne om alt. Vi valgte -

Forferdelig å straffe homofilt samliv”. Av Jørgen Høgetveit, i tar- - 26.03.14. Det er redaktøren av Utsyn som i en stor og velutstyrt artikkel bruker dette sitatet til overskrift. Det er straffereaksjonen i Uganda som er på tapetet. Under står nok en artikkel som heter ”- Må skille mellom etikk og jus” av Hjalmar Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale. 26. nov 2016 Som vanlig kommer det en debatt om homofili og Frelsesarmeen i forbindelse med julen. Det er noen politikere som ikke vil stå vakt ved julegryten som en protest mot Frelsesarmeen. Personlig synes jeg denne type protester bommer på målet, men det er vel vanskelig å endre dem som velger en slik måte  26. feb 2004 Det sier KrF-leder Dagfinn Høybråten til Dagsavisen. I dette intervjuet snakker han for første gang offentlig om sitt syn på homofili. Høybråten har ved gjentatte anledninger unnlatt å svare på spørsmål om partnerskapsloven og hans syn på homofilt samliv. Onsdag skrev Dagsavisen at han er den eneste 

20. jun 2008 Homofilt samliv før 1970. Antropologen Hans W. Kristiansen tar for seg homofile samliv i Norge før avkriminaliseringen, i boka "Masker og motstand - Diskré homoliv i Norge 1920-1970". Utgivelsen er resultat av et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd innfor programmet Kjønnsforskning: kunnskap, Spørsmålet om homofilt samliv er en menneskerettighet, kan besvares juridisk. For menneskerettighetene er fastlagt gjennom internasjonale konvensjoner. Menneskerettighetene beskytter ekteskapet og familien. I FNs Erklæring om de Universelle Menneskerettighetene av 1948 er definisjonen av familien utvetydig, skriver  I den ene undersøkelsen ville forskerne finne ut hvor godt partene i et homofilt samliv kommuniser. 30 par med homoseksuelle menn og 30 lesbiske par ble sammenlignet med 90 gifte og ugifte heterofile par. Alle forholdene var godt etablerte. I tillegg inviterte forskerne også heterofile, nyetablerte par med i undersøkelsen. 10. apr 2014 Homofilt samliv og kirken. Homofilt samliv har skapt strid i kirken siden biskop Sigurd Osberg foreslo spørsmålet utredet av Bispemøtet i 1992. Fram til 2007 kunne ikke homofilt samlevende ansattes i Den norske kirke. Da vedtok Kirkemøtet at dette skulle være opp til hvert enkelt ansettelsesorgan.

Fremfor alt 6 bibelpassasjer trekkes gjerne frem som "bevis" for at bibelguden fordømmer enhver form for homofilt samliv. Men, som denne behandlingen vil vise, er det langt fra like innlysende hva bibelen sier om homofili, som indoktrinerte kristne vil ha det til. Trolig er de altfor snare til å slenge om seg med kristne tulleord Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Men konklusjonen sa noe helt annet. Etter bispemøtet i uke 42 var vi mange som trodde veien var ryddet for ny og inkluderende vigselsliturgi. Det var før flertallsbiskopene søkte å “finne en løsning som er mest mulig  Normativ jødedom, det vil si ortodoks jødedom, som den jødiske menigheten i Oslo formelt bekjenner seg til, mener at seksuelt samliv er noe som skal holdes innenfor rammen av ekteskapet. Seksuelt samliv før Homofili blir i Torah beskrevet som et forbudt seksuelt forhold, og er derfor ikke tillatt i følge jødisk religiøs lov. Avisa Nordland - I dette bispedømmerådet stemte alle for homofilt

14. mar 2008 Etter vår skriftforståelse er det ikke teologisk grunnlag for å anerkjenne homofilt samliv. Vi vurderer det slik at en kirke som framholder at Skriften er øverste norm for kristen lære og kristent liv, er forpliktet på dette grunnlaget. Derfor kan vi ikke støtte tanken om å innføre en liturgisk ordning for inngåelse og 3. apr 2016 Kirkens syn på homofilt samliv har de siste 18 årene endret seg dramatisk. I 1997 forelå en viktig utredning med tittel: Kirkens enhet og troens fundamenter. Bak denne stod de tre biskopene Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Hele utvalget stod sammen om konklusjonen: Å sidestille heterofilt  9. jun 1982 Maskinskrevet manus til foredrag avholdt ved AHF 9. juni 1982. 22. feb 2010 Innledning. Det foreligger ingen større undersøkelser om utbredelsen av homofili i Norge. I seksualvaneundersøkelser utført av Folkehelseinstituttet svarte 3,6 % i 1987 og 10,7% i 2002 av mennene at de har hatt seksuell samvær med partner av samme kjønn. Homofilt samliv mellom menn ble straffbart i 

Dette hjertesukket har vel noen hver av oss fornemmet, både hos seg selv og andre. Samtidig merker jeg at det ganske enkelt ikke holder å si at evangeliet om Jesus er sentrum i kristentroen - og samtidig å se glatt bort fra det Jesus faktisk sa om samlivsspørsmål. Men sa han noe om homofilt samliv? Nei, ikke direkte.10. jan 2017 Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte. På Bispemøtets vårmøte i april 1995 foreslo biskop Ola Steinholt å utsette behandlingen av homofiliutvalgets utredning til høstmøtet samme år. Forslaget ble forkastet med 6 mot 5  23. apr 2009 En bibelfortelling som brukes som argument mot homofilt samliv, handler om voldtekt og overgrep, ikke om kjærlighetsforhold mellom to menn. Det sier teologiprofessor Halvor Moxnes. TRONDHEIM (VG Nett) Grunnfjellet i KrF fikk gjennomslag for at partiet fortsatt skal holde homofile utenfor ekteskapet.

Fra avvisning til aksept. En kvalitativ analyse av endringsprosesser i

Organisasjons- og personalhåndbok / Veiledninger / Etiske utfordringer – Homofilt samliv. 9.7 Etiske utfordringer – Homofilt samliv. Vedtatt av synodestyret (sak 105/1999-2002). Synodestyret har i samarbeid med lærerrådet ved Den Evangelisk Lutherske Frikirkes studiesenter arbeidet med denne saken med bakgrunn i Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere andre religioner inntar en negativ stilling til homofili og homofil praksis. Den norske ekteskapsloven som trådte i kraft i 2009 likestiller homofile og  15. jul 2011 Hun spurte meg om mitt syn på homofilt samliv. Hun sa før jeg rakk å svare at hun ikke ville stille til valg i menighetsrådet dersom jeg ikke støttet slikt samliv. Jeg svarte ærlig og høflig på det hun spurte om, og jeg er litt forundret over hvordan saken framstilles nå, sier Gundersen, sogneprest i Efteløt, Komnes  Biskoper: Sett kjærlighet foran fordommer! - Rødt

Dette handler ikke mest om homofili. Samlivsutvalget behandler samliv og det sjette bud ganske generelt. Klassisk kristen etikk om samliv kan oppsummeres i en setning: «Det seksuelle samliv hører til i det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne». Ut i fra en slik forståelse er både samboerskap, sex før ekteskapet, Fra avisen Nordlys (utgitt i Tromsø) har vi sakset følgende avisinnlegg om kirkens forhold til homofilt samliv. Grunnlaget for innvendingene om homofiles adgang til ekteskapsinngåelser ligger i familiens særskilte posisjon i samfunn og Bibel, hvor mann og kvinne finner sammen i en naturlig forening som også gir mulighet  19. jun 2016 Tips meg. - Vi fremholder altså at homofilt samliv er galt. Ved inngangen til homofestivalen Oslo Pride som startet fredag og varer fram til 26. juni har Nettavisen spurt ulike trossamfunn om deres holdning til homofili. Bakgrunnen for spørsmålene er forrige helgs massedrap inne på en nattklubb for homofile i  14:05 6.05.2007 Kjære biskop Kvarme! Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det st

Homofilt ekteskap – et ideologisk eksperiment? – Documentdet sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. : det sies at én av ti nordmenn er homofildet sies at én av ti nordmenn er homofil / et homofilt samlivet homofilt samliv. // som substantiv : homofil person. kjempe for de homofiles rettigheterkjempe for de  25. apr 2016 Likevel har jeg aldri tenkt at mitt syn på homofilt samliv gjør at jeg ikke tar Bibelens ord på alvor. Det er heller alvoret jeg møter Bibelen med som er en av hovedårsakene til at jeg står for at homofile kan leve i et kristent likekjønnet samliv. At kirkene kommer frem til ulike svar i dette spørsmålet, handler delvis  De som rangerer homofilt samliv foran jordens undergang, tredje verdenskrig og smelting på polene, de er på bærtur. (Karsten Isachsen)

1993 : Bispemøtet vedtar å sette i gang et utgreiingsarbeid om homofile i kirken med det siktepunkt å føre videre den godkjenninga av homofiles menneskeverd som Bispemøtet gav uttrykk for i 1977, og å klargjøre hvilken holdning kirken ut fra sin forpliktelse på Bibelen kan og bør innta i forhold til homofilt samliv.15. apr 2013 Nylig skapte det overskrifter at en deltaker i TV2-serien «Farmen» ytret ønske om et forbud mot homofilt samliv i norsk lov. Ja, ikke nok med det, TV2 hevdet at samme person ønsket dødsstraff for homofile i pakt med bibelvers fra 5. Mosebok. Et gammelt avisinnlegg, som antagelig kan tolkes på ulike måter,  Taler Bibelen klart om homofilt samliv? Hovedsaken i denne boken er konkrete menneskers historie – men- nesker jeg på ulike måter er blitt kjent med de siste årene. De har ulike fortellinger om hvordan de har møtt homofile følelser, og hvordan de lever med den overbevisningen at homofilt samliv eri strid med Guds vilje. Homofilt samliv i historisk, bibelsk i historisk, bibelsk i historisk, bibelsk og aktuelt og aktuelt kirkelig kirkelig kirkelig perspektiv perspektiv perspektiv. Av Bjørn Helge Sandvei, førstelektor emeritus ved Det teologiske Menighetsfakultet. i@ Innhold. 1. Situasjonsbeskrivelse. 2. Misvisende påstander i 

21. jan 2006 Og hvilken betydning kan etisk og moralsk innsikt ut fra andre kilder enn Skriften ha for gjennomtenkning av kirkens lære og forkynnelse i et spørsmål som homofilt samliv? (…)Skriften er den øverste norm og rettesnor for vår kirkes lære. Skriften har autoritet i seg selv. Det er i den vi finner vitnesbyrdet om Homofili - Wikiwand 9. mar 2015 Kyrkja trur ikkje at menneskeverdet er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Som dei fleste har fått med seg, er det (minst) to syn innanfor kyrkja i denne saka. Somme synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synest det er meir problematisk. For menneske som ikkje kjenner  Homofilt samliv og kirkelig vigsel. Agderposten - 2016-07-30 - Meninger -. Viser til leserinnlegget 23.07, merket «Varsom mot unge homofile». Først og fremst vil jeg takke Vegard Stubhaug for hans innlegg, for det er viktig at hans stemme blir hørt. Ikke bare i debatten om kirkelig vigsel av likekjønnede, men også i alle 

Aust-Agder Blad - Hvordan kan jeg som kvinnelig prest si nei til å vie 1. sep 2009 Det er dessverre ikke lenger noen overraskelse at prester vier eller velsigner personer som vil leve i homofilt samliv. I «sommerpraten» i Moss Avis lørdag… 2. sep 2015 Med det Fedrene sier om at ingenting holder livet samlet som kjærligheten mellom mann og kvinne tatt i betraktning, er samliv mellom to personer av samme kjønn ikke godtatt innenfor vår Ortodokse Kirke, som bevarer usmittet den evangeliske sannhetens fylde. Det er uforenelig med Guds bud og står i  Nyhet. Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det ikke skal ansettes organister, kantorer, kateketer eller diakoner i kirkene i Sandnes som lever i homofilt samliv. I personalreglementet står det allerede at «Søkere som lever i homofilt samliv kan etter dette ikke bli ansatt i stillingene.», men saken var oppe til ny vurdering 

Bibelen om homofilt samliv - SnakkOmTro

Jeg vil karakterisere homofilt samliv, praksis som synd. Noe annet kan jeg ikke ut i fra det faktisk ikke gis rom for det i noen av de nevnte bærebjelker for min tro. Men for meg er problemet langt større, for mens vi som kristne henger oss så lett opp i homofili og homofilt samliv så er mitt dilemma at syndsbegrepet er så mye 18. apr 2012 I andre akt av debatten gikk Gaute Brækken i samtale med tidligere MF-professor, og homofil som har valgt å leve alene, Bjørn Helge Sandvei. Dialogen foregikk på bakgrunn av egne erfaringer, og tanker man har gjort seg om Bibel og homofilt samliv. Gaute Brækken peker først og fremst på viktigheten av  27. aug 2009 Homobevegelsen må respektere at homofile ikke lever i homofilt samliv, mener forfatter Espen Ottosen. Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer. Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 70 (1992-93) 

7. mai 2007 Det er nødvendig at kirken stadig overprøver tradisjonelle oppfatninger i samlivsetikken, for å vurdere om de i dag uttrykker en sakssvarende forståelse av Guds vilje med menneskelivet. Nå har Lærenemnda som kjent delt seg på midten når det gjelder synet på homofilt samliv i dag. Når så Kirkemøtet skal Heilomvendinga på Menighetsfakultet – Sarepta 8. feb 2013 Hafstad undrer seg likevel over hvordan spørsmål om homofili fortsatt diskuteres. - Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken. Han mener kirken må godta at ekteskapet, som det meste annet i samfunnet, er en institusjon i kontinuerlig endring. 28. jun 2008 Den sier egentlig bare at homofili bryter med redaktørens egen oppfatning av god moral, og derfor må hele resten av samfunnet også innrette seg etter dette. Litt trusler om evig tortur til de som ikke er enige med ham hører også med i god kristen ånd, men det gjør ikke argumentet noe mer gyldig, kanskje 

16. mar 2008 Et menneskets seksuelle legning blir grunnlagt svært tidlig. Det er ikke noe en bestemmer underveis, men det er noe man oppdager underveis. Mellom fem og ti prosent av den norske befolkningen antas å ha en homofil legning. Å ha en homofil legning vil si at man blir tiltrukket av mennesker med samme 26. jun 2014 Illustrert med blant annet brennende homoflagg og andre illustrasjonsbilder som fordømmer homofilt samliv (bildefaksimilet), har gruppen som hensikt å vise motstand mot Pride-paraden som arrangeres lørdag. Foto: Skjermdump/Facebook. – Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom må bekjempes og  5. okt 2015 Artikkelen er også publisert på , med påfølgende svar fra Human-Etisk Forbund. Halve Norge: Lik rett til kjærlighet er ikke er viktig meldte NRK på fredag, med utgangspunkt i en undersøkelse utført av YouGov for Human-Etisk Forbund. Kun halvparten av nordmenn synes det er viktig at man  Du kan jo lese mer om du vil evt. på: og: + Når det gjelder andre land er det veldig mange forskjellige praksiser og holdninger. Du må nesten forsøke å søke litt på nett over de ulike landene som kan være interessante for deg.

7. nov 2017 Frå forbod mot homoseksualitet til lovregulering av homofilt samliv. Noreg gjekk på under 40 år frå å kriminalisere sex mellom menn til at ekteskap mellom to av same kjønn er blitt ei akseptert og vanleg samlivsform.Brobyggersamtale om homofilt samliv. Lørdag 30. april kl.11:00-15:00. Første Metodistkirken, Fyllingsdalen. Fyllingsdalen, BergenÅpne kart. kart. Metodistkirken i Norge gjennomfører samtaler på både nasjonalt og internasjonalt plan. Vi inviterer til å følge streamingen fra Centralkirken i Oslo i Første kirke samtidig. 5. okt 2015 Hvis HEFs formål med undersøkelsen bare var å undersøke «nordmenns holdninger» til homofili og homofile i samfunnet, så er det underlig at de ikke bare stilte et mer direkte spørsmål om folk var for eller mot at homofile får leve åpent. Og hvis det var med hensikt at de rettet inn spørsmålet spesifikt mot  30. okt 2013 Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Så sa de noe helt annet.

Onsdag vil sogneprest Aud Sunde Smemo fortelle offentlig at hun anerkjenner homofilt samliv. — En taus kirke er ikke bra, sier hun.3. jul 2017 I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning. Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig  Bilde: Illustrasjonsbilde på homofilt samboerskap. Fiktive navn. Hva visste Paulus om homofili? 13. Synet på sølibat (singelliv) i Bibelen og i kirkens tradisjon. 7. En balansert Paulus 14. Situasjonen i dag + div. TILLEGG. «Er du for eller imot kirkelig vi gsel for homofile?» «Jeg er imot.» «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» «Nei, jeg mener at 

call and put option values

opteck binary options education_center